പേജ്_ബാനർ-11

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

cdsvb (1)

gb/t DC V2L v2l വെഹിക്കിൾ-ടു-ലോഡ് (V2L) ബൈഡയറക്ഷണൽ ചാർജ് gb/t v2l അഡാപ്റ്റർ V2H ഹ്യൂണ്ടായ് V2l

1

ലെവൽ 2 സ്‌ക്രീൻ ഡിസ്‌പ്ലേ 7KW ടൈപ്പ് 1 ഇലക്ട്രിക് EV കാർ ചാർജർ

1

Gb/t DC V2L v2l വെഹിക്കിൾ-ടു-ലോഡ് (V2L) ബൈഡയറക്ഷണൽ ചാർജ് gb/t v2l അഡാപ്റ്റർ V2H ഹ്യുണ്ടായ് V2l

1

EVSE ഹോം ഇലക്ട്രിക് ടെസ്‌ല നാക്‌സ് കാർ ചാർജർ

asv (1)

Type2 to telsa ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ OEM EV ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ ഫാക്ടറി

സ്വ (1)

GB/T ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് 2 ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (EV) ചാർജിംഗ് കേബിൾ.ടി

സാവ (1)

ടൈപ്പ് 1 മുതൽ ടൈപ്പ് 2 EV അഡാപ്റ്റർ OEM ഫാക്ടറി

acasv (1)

GBT to tesla Convertor Adapter AC 250V 32A ടെസ്‌ല ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ

avdsb (6)

14-30P മുതൽ രണ്ട് വരെ 14-30R ഡ്രയർ Y അഡാപ്റ്റർ കോർഡ് ലെവൽ 2 EV ചാർജിംഗ്

സബാസ്ബ് (6)

1FT NEMA 10-30P മുതൽ 6-20R വരെ T-ബ്ലേഡ് അഡാപ്റ്റർ, HDWS 3 പ്രോംഗ് 30 Amp 10-30 പുരുഷ പ്ലഗ് മുതൽ 6-20 സ്ത്രീ പാത്രങ്ങൾ

acvsdb (1)

Type1 J1772 ev ചാർജിംഗ് അഡാപ്റ്റർ സോക്കറ്റ്

അവാബ് (7)

ടെസ്‌ല മുതൽ J1772 വരെ ടൈപ്പ്1 അഡാപ്റ്റർ മാക്സ് 40 250V അനുയോജ്യമായ ടെസ്‌ല കണക്റ്റർ